Презентация "Арадай эпос "Гэсэр"


Слайд 1
Арадай эпос «Гэсэр» «Гэсэр», «Абай Гэсэр», «Абай Гэсэр хүбүүн»
Слайд 2
• 1959,1970 (Н.Балдано) • 1973,1987 (В. Солоухин)
Слайд 3
• Эхирит – булагадай • Хори • Монголой
Слайд 4
Ц.Жамсарано, С.Балдаев, Н.Балдано, А. Тороев, А.Шадаев, Д.Мадасон, Д.Хилтухин, А.Бальбуров г.м.
Слайд 5
Пеохон Петров, Парамон Дмитриев, Папа Тушемилов, Маншуд Эмегеев, Аполлон Тороев, Сагаадар Шанаршеев г.м.
Слайд 6
Гэгээн шара модон Гэшүүһэн бүридөө залаатай, Гэсэрэй юһэн һалаа Һалаа бүридөө дайтай.
Слайд 7
Табин табан тэнгэриин Толгой дээжэ бариhан Хан Хюрмас тэнгэри Баруулжа түрэлэй
Слайд 8
Дүшэн дүрбэн тэнгэриин Аха дээжэ бариhан Атай Улаан тэнгэри Зүүлэжэ түрэлэй
Слайд 9
Баруунайшье тэнгэридэ ниилээгүй Зүүнэйшье тэнгэридэ мэдүүлээгүй Сэгээн Сэбдэг тэнгэри Сэсэн Ууган хатан хоёр Тэг дундахи уулзабари Даран hуужа жаргаhан гэдэг лэуужа жаргаhуужа жаргаhан гэдэг лэан гэдэг лэ
Слайд 10
Гэгээн шара модон Гэшүүhэн бүридөө залаатай Гэсэрэй юhэн hалаа Һалаа бүридөө дайтай
Слайд 11
Хан Хюрмас тэнгэри Гурбан hуужа жаргаhан гэдэг лэайхан хүбүүтэй Гурбан сарюун басагатай Гурбан дүүнэр хаадуудтай ………………. баатартай ………………..хушуушадтай ………………..хяанартай Байгаа гэhуужа жаргаhан гэдэг лээн юумэл
Слайд 12
Баатарнуудынь хэды байгаа гээшэб? 33 + 3 : 50 30 :5 150
Слайд 13
Хушуушадынь хэдэн бэ? • 1959,1970 300 (Н.Ба) · 3 100 ·4 -22 25 н)
Слайд 14
Хяанарнуудынь хэдэн байгаа гээшэб? 3000 300 : :0,06 0,1 : 180 18
Слайд 15
Хан Хюрмас тэнгэри Гурбан hуужа жаргаhан гэдэг лэайхан хүбүүтэй Гурбан сарюун басагатай Гурбан дүүнэр хаадуудтай Гушан гурбан баатартай Гурбан зуунхан хушуушадтай Гурбан мянган хяанартай Байгаа гэhуужа жаргаhан гэдэг лээн юумэл
Слайд 16
Атай Улаан тэнгэри Гурбан бүхэ хүбүүтэй Гурбан сэбэр басагатай ………………..баатартай ………………..хушуушатай ………………..хяанартай Байгаа hуужа жаргаhан гэдэг лэуугаа гэхэ
Слайд 17
Атай Улаан тэнгэри Гурбан бүхэ хүбүүтэй Гурбан сэбэр басагатай Жаран зургаан баатартай Зургаан зуунхан хушуушатай Зургаан мянган хяанартай Байгаа hуужа жаргаhан гэдэг лэуугаа гэхэ
Слайд 18
Хэды шүдхэрнүүд Атай Улаан тэнгэриин бэеын үенүүдhуужа жаргаhан гэдэг лэээ бии болобоб? 23 : 2 = 11,5 323 * 0,1 = 32,3 11,5 36 :4= 9 32,3 - 9,3 = 23 +24,5 = 36
Слайд 19
толгой – Архан Шүдхэр хүзүүн – Гал Нурман хаан баруун гар – Орголи Эреэн гүрөөhэнэн Шэрэм Минаата хаан зүүн гарАбарга – Сэсэн мангадхай сээжэ – Лойр хара Лобсоголдой гурбан Ёнхобой эгэшэнэр ууса – хоёр хүл –
Слайд 20
гора Орголи По преданию, Гэсэр пустил стрелу, пронзившую Лобсоголдой Хара мангадхая. На месте падения кусочка земли, прилипшей к стреле, образовалась гора Орголи.
Слайд 21
 
Слайд 22
 
Слайд 23
Нептун Сатурн Уран Марс Венера Земля Меркурий Юпитер Плутон
Слайд 24
 
Слайд 25
Гэсэр
Слайд 26
Синквейн 1 мүр Темэ - предмет 2 мүр 3 мүр Шанар Үйлэ Шанар Үйлэ 4 мүр Мэдүүлэл 5 мүр Синоним - үгэ Үйлэ
Слайд 27
Синквейн Гэсэр Зоригтой, хүшэтэй Тулалдана, хамгаална, дарана Гэсэр - дэлхэй дайдын арадай гол герой. Баатар
Слайд 28
Баяртай!

Полный текст материала Презентация "Арадай эпос "Гэсэр" смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен фрагмент.
Автор: Спасова Дарья Матвеевна  Публикатор
02.01.2022 0 79 10

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя
стало известно автору, войдите на сайт как пользователь
и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.А вы знали?

Интересные инструкции по ПК

Лучшие материалы сайта для вас
Оставьте отзыв к материалу:
Всего: 0