Рабочая программа по курсу "Татарсткий язык" в 9 классе по учебнику Ф.С.Сафиуллиной


« Килешенде »

Татар теле һәм әдәбияты укытучыларының МБ җитәкчесе

________ ______________


1 нче санлы беркетмә

«____ » __________ 2010 нчы ел

«Килешенде »

Директор урынбасары

____________

«___» _________________2010ел

« Расланды»

Мәктәп директоры

_______________

Боерык № ______

« ___ » ______________ 2010 ел


ТАТАР ТЕЛЕННӘН

9 нчы сыйныф өчен


ЭШ ПРОГРАММАСЫ


Татарстан Республикасы

Яшел Үзән муниципаль районы

Васильево урта гомуми белем бирү мәктәбе №2Төзүче: Наматова Гүзәлия Әнсар кызы

I квалификацион категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысыПедагогик совет утырышында гамәлгә керде

1 нче беркетмә «____ » __________ 2010 нчы ел

2010-2011 нче уку елы


1. Аңлатма язуы

Рус телле балаларга татар телен укытуның төп максаты: укучыларны татарча аралашырга өйрәтү,татар теленең орфоэпик, орфографик.лексик, грамматик нигезләрен системалы рәвештә үзләштерү,телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләрен камилләштерү, татар теленә хөрмәт тәрбияләү, бу телнең дәүләт теле буларак әһәмияте зур булуына төшендерү.

Бу максатка ирешү өчен, түбәндәге бурычларны хәл итү сорала:

 1. татар сөйләмен тыңлап аңларга күнектерү;

 2. татар этикеты тәгъбирләрен кертеп, бирелгән ситуация буенча диалогик сөйләм оештырырга өйрәтү;

 1. программада күрсәтелгән лексик темалар буенча телдән яки язмача монологик сөйләм булдыруга ирешү;

 1. карап чыгу, танышу, өйрәнү, эзләнү максаты белән уку төрләрен кулланып, төрле жанрдагы текстларны аңлап уку күнекмәләрен үстерү;

 2. татар телендәге сөйләмне фонетик, лексик, грамматик яктан дөрес төзергә күнектерү;

 3. татар халкының фән, мәгариф, сәнгать, мәдәният өлкә­сендәге казанышлары, күренекле шәхесләре белән таныш­тыруны дәвам итү;

 4. халыкларның үзара аңлашып, тату яшәвенә омтылыш тәрбияләү.

Татар теленнән эш программасы рус телендә сөйләшүче балаларны Р.З.Хәйдарованың коммуникатив технология нигезендә татарча сөйләшергә өйрәтү өчен төзелгән укыту-методик комплексына таянып төзелде. Укыту-методик комплексы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган татар теле .һәм татар әдәбияты программаларына нигезләнеп төзелде. (Ф.С. Сафиуллина; К.С. Фәтхуллова. Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту программасы. Казан,Мәгариф, 2003; Р.З. Хәйдәрова, Р.Л. Малафеева. Рус телендә сөйләшүче балаларга татар әдәбияты укыту буенча сынап карау программасы 1-11. Казан, 2003.)


Укыту-методик комплексы түбәндәге компонентлардан тора:

1. Дәреслек: Татар теле , Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпнең 9 нчы сыйныфы өчен дәреслек Казан, Мәгариф, 2002 ел.

2. . (Ф.С. Сафиуллина; К.С. Фәтхуллова. Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту программасы. Казан,Мәгариф, 2003; Р.З. Хәйдәрова, Р.Л. Малафеева. Рус телендә сөйләшүче балаларга татар әдәбияты укыту буенча сынап карау программасы 1-11. Казан, 2003.)

3. Рус мәктәпләрендәге рус төркеме укучыларына татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты

4. Тата теле морфологиясе. /Ф.М. Хисамова. - Казан, “Мәгариф” , 2005.

5. Ниг. – Нигматуллина “Татар теле өйрәнүчеләргә” китабы

9 нчы сыйныфны тәмамлаучы укучыларның ел ахырына лексик - грамматик минимумы:


 1. Гади һәм кушма җөмләләрне аера белүгә өйрәтү.

 2. Теркәгечле һәм теркәгечсез кушма җөмлә турында мәгълүмат бирү.

 3. Җыючы, каршы куючы, бүлүче теркәгечле кушма җөмләләрне танып белергә һәм сөйләмдә дөрес кулланырга өйрәтү.

 4. Иярченле кушма җымләләрнең сөйләмдә актив аналитик һәм синтетик төрләрен өйрәнү, аларга хас бәйләүче чараларны һәм рус теленә тәрҗемә итү үзенчәлекләрен гамәли үзләштерү.

 5. Иярченле кушма җымләләрнең мәгънәләре ягыннан төрләрен аңлап төзи белү.

 6. Иярчен ия җөмләнең төзелешен гамәли үзләштерү.

 7. Иярчен хәбәр җөмләнең төзелешен һәм аңа хас бәйләүче чараларны гамәли үзләштерү.

 8. Иярчен тәмамлык җөмләнең синтетик һәм аналитик төрләрен кулланырна өйтәтү.

 9. Иярчен аергыч җөмләнең синтетик һәм аналитик төрләрен кулланырна өйтәтү.

 10. Иярчен хәл җөмләнең синтетик (аналитик) төрләрен (иярчен вакыт җөмлә, урын җөмлә, максат җөмлә, сәбәп җөмлә, рәвеш җөмлә, күләм җөмлә, шарт җөмлә, кире шарт җөмлә) аңлап, урынлы куллануга ирешү.

 11. Тезмә һәм иярченле кушма җөмләләрдә тыныш билгеләрен дөрес кую һәм аларны тиешле интонация белән әйтү күнекмәләрен үстерү.

 12. Катлаулы кушма (күп тезмәле, күп иярченле, катнаш) җөмләләрне танып белергә һәм мәгънәләрен дөрес аңларга күнектерү.

 13. Сөйләмнең иң зур берәмлеге буларак текст төзелеше турында төшенчә бирү.

 14. Мөстәкыйль сүз төркемнәренең төрләнешләрен, ясалышларын һәм җөмләдә кулланышларын кабатлау.

 15. Бәйләгеч сүз төркемнәрен телдән һәм язма сөйләмдә урынлы куллануга ирешү.

 16. Модаль сүз төркемнәре турындагы мәгълүматны системалаштыру һәм гамәли күнекмәләрне тирәнәйтү.

 17. Фразеологик берәмлекләрне кулланып, җөмлә төзү күнекмәләрен ныгыту.

 18. Өйрәнелгән сүзләрнең мөмкин булган синонимнарын, антонимнарын табып әйтергә өйрәтү.9 нчы сыйныфка татар теленнән (рус төркеме) календарь- тематик планСәг. саны

Үткәрү вакыты

Дәрес темасы

Дәрес тибы

Укучыларның эшчәнлек төрләре

Контроль

Көтелгән нәтиҗәләр

Өй эше

1

1

3.09

Теркәгечләрне кабатлау

Кабатлау, ныгыту

Теркәгечләр белән җөмлә төзү

Теркәгечләрне куллану

Сөйләмдә терк. кулланырга өйрәтү

Теркәгечләр белән җөмлә төзергә

2

1

6.09

Тезмә кушма җөмлә

Яңа материалны үзләштерү

5(1,2,3,5,6)

8

Җөмләләрне дөрес язу

Тезмә кушма җөмлә төзи белү

6(1)

8(7)

3


10.09

Теркәгечле тезмә кушма җөмлә

Яңа материалны үзләштерү

17-19(т.гр.9 кл)

Т.-ле т.к.җ төзи белү

Сөйләмдә куллана белү

Җөмләләргә схема төзергә

4


13.09

Теркәгечсез кушма җөмлә

Яңа материалны үзләштерү

20-22(т.гр.9 кл)

Т.-сез т.к.җ төзи белү

Сөйләмдә куллана белү

Җөмләләргә схема төзергә

5

1

17.09

Аналитик иярченле кушма җөмләләр

Яңа материалны үзләштерү

9 кагыйдә


Җөмләләр төзеп язу

Иярчен кушма җөмлә төзергә өйрәтү

8(7), кагыйдә

6

1

20.09

Синтетик иярченле кушма җөмләләр. Бәйлекләр

Яңа

материалны үзләштерү

10,11 бит

Җөмләләр төзеп язу

Иярчен кушма җөмлә төзергә өйрәтү

12(5-9 җөмләләр)

7


24.09

Мөстәкыйль эш

Ныгыту


Белемнәр. тикшерү


Кагыйдә кабатларга

8

1

27.09

Иярчен ия җөмлә

Яңа материалны үзләштерү

12,13 бит

14(1,2,3)

Схема буенча җөмлә төзү

Иярчен ия җөмлә төзергә өйрәтү

14(4)

9

1

1.10

Иярчен ия җөмлә

Кабатлау, ныгыту

15(5)

13,14 бит

Ниг.14(№4,№8- 2,4,5 җөмлә)

Иярчен ия җөмлә төзергә өйрәтү

15(6)
10

1

4.10

Иярчен хәбәр җөмлә

Яңа материалны үзләштерү

15бит

17,18(1)

Бәйләүче чараларны истә калдыру

Иярчен хәбәр җөмлә төзергә өйрәтү

18(№3 1-5 җөмлә)

11

1

8.10

Иярчен хәбәр җөмлә

Кабатлау, ныгыту

16,17

18 (№3 6-10) 19(4)

Схема буенча җөмлә төзү

Иярчен хәбәр җөмлә төзергә өйрәтү

19(6)

12

1

11.10

Иярчен аергыч җөмлә

Яңа материалны үзләштерү

22

21,22(4),

Бәйләүче чараларны истә калдыру

Иярчен аергыч җөмлә төзергә өйрәтү

22(3)

13

1

15.10

Иярчен аергыч җөмлә

Кабатлау, ныгыту

24(7)

23(6,7,8)

Схема буенча җөмлә төзү

Иярчен аергыч җөмлә төзергә өйрәтү

22(5)

14

1

18.10

Диктант

Контроль дәрес


Белемнәрне тикшерү


Кагыйдә. кабатларга

15

1

22.10

Хаталар өстендә эш

Кабатлау, материалны ныгыту


Кагыйдә.кулланып,хаталарны төзәтү


Кагыйдә. кабатларга

16

1

25.10

Аналитик иярчен җөмләләр янында тыныш билгеләре

Яңа материалны үзләштерү

24,25

Бәйләүче чараларны кул. белү

Бәйләүче чараларны аера белергә өйрәтү

Кагыйдә өйрәнергә

17

1

29.10

Синтетик иярчен җөмләләр янында тыныш билгеләре

Яңа материалны үзләштерү

25(1,2) 26(1,2)

Бәйләүче чараларны куллана белү

Бәйләүче чараларны аера белергә өйрәтү

26(3)

Кагыйдә өйрәнергә

18

1

8.11

Иярчен тәмамлык җөмлә

Яңа материалны үзләштерү

17-18(1)

27(1,2)

Бәйләүче чараларны истә калдыру

Иярчен тәмамлык җөмлә төзергә өйрәтү

27(1), кагыйдә ятларга

19

1

12.11

Иярчен тәмамлык җөмлә

Кабатлау, ныгыту

19

28(3,4,5...)

Схема буенча җөмлә төзү


Иярчен тәмамлык җөмлә төзергә өйрәтү


29(6)

20

1

15.11

Иярчен вакыт җөмлә

Яңа материалны үзләштерү

24

31(1), 32(3)

Бәйләүче чараларны истә калдыру

Иярчен вакыт җөмлә төзергә өйрәтү

32(2), кагыйдә ятларга

21

1

19.11

Иярчен вакыт җөмлә

Кабатлау, ныгыту

27- кагыйдә

32(1), 33(3)

Схема буенча җөмлә төзү

Иярчен вакыт җөмлә төзергә өйрәтү

33(2)

22


22.11

Диктант

Белемнәрне гомумиләштерү


Белемнәрне тикшерү


Кагыйдә. кабатларга

23


26.11

Хаталар өстендә эш

Белем күнекмәләрен камилләштерү


Кагыйдә.кулланып,хата. төзәтү


Кагыйдә. кабатларга

24

1

29.11

Иярчен урын җөмлә

Яңа материалны үзләштерү

30

34(1), 35(30

Бәйләүче чараларны истә кал.

Иярчен урын җөмлә төзергә өйрәтү

35 (2)

кагыйдә ятларга

25

1

3.12

Иярчен урын җөмлә

Кабатлау, ныгыту

31(1), 32(5), прим.

Урында, җирдә, якта

Схема буенча җөмлә төзү

Ниг. 30(1)

Иярчен урын җөмлә төзергә өйрәтү

4 җөмлә төзергә,схема

26

1

6.12

Иярчен шарт җөмлә

Яңа материалны үзләштерү

45

35(1), 36(2)

Бәйләүче чараларны истә кал.

Иярчен шарт җөмлә төзергә өйрәтү

36(3)

27

1

10.12

Иярчен шарт җөмлә

Кабатлау, ныгыту

36(4), 37(5,6)

Ниг.”Кагыйдәләр...”-124(9), 125(10)

Схема буенча җөмлә төзү

Иярчен шарт җөмлә төзергә өйрәтү

37(8), 38(9)

28

1

13.12

Иярчен сәбәп җөмлә

Яңа материалны үзләштерү

Ниг.39,40(1,2)

39(1), 40(3)

Бәйләүче чараларны истә кал

Иярчен сәбәп җөмлә төзергә өйрәтү

40(2)

29

1

17.12

Иярчен сәбәп җөмлә

Кабатлау, ныгыту

Ниг.41

41(5,6,7)

Схема буенча җөмлә төзү

И. сәбәп җөмлә төз.өйрәтү


40(4)

30


20.12

Диктант

Белемнәрне гомумиләштерү


Белемнәрне тикшерү


Кагыйдә. кабатларга

31


24.12

Хаталар өстендә эш

Белем күнекмәләрен камилләштерү


Кагыйдәләр. кулланып,хаталарны төзәтү


Кагыйдә. кабатларга

32


27.12

Иярчен максат җөмлә

Яңа материалны үзләштерү

Ниг.43(1)

44(3,4)

Бәйләүче чараларны истә калдыру

Иярчен максат җөмлә төзергә өйрәтү

43(1)

33

1

10.01

Иярчен максат җөмлә

Кабатлау, ныгыту

Ниг.44(4,5),45(7,9)

Схема буенча җөмлә төзү

Иярченмаксат җөмлә төзергә өйрәтү

43(2)

34

1

14.01

Иярчен рәвеш җөмлә

Яңа материалны үзләштерү

Ниг.33,34(1)

47(2)

Бәйләүче чараларны истә калдыру

Иярчен рәвеш җөмлә төзергә өйрәтү

47(1)

35

1

17.01

Иярчен рәвеш җөмлә

Кабатлау, ныгыту

Ниг.34,35(2,3,4)

48(4)

Схема буенча җөмлә төзү

Иярчен рәвеш җөмлә төзергә өйрәтү

48(3)

36

1

21.01

Иярчен кире җөмлә

Яңа материалны үзләштерү

57(1),58(2),

Ниг.сп.48-49,

Ниг.126,128

Схема буенча җөмлә төзү

Иярчен кире җөмлә төзергә өйрәтү

58(3)

37

1

24.01

Иярчен кире җөмлә

Кабатлау, ныгыту

Ниг.128(21-24)

Тәрҗемә итү

Иярчен кире җөмлә төзергә өйрәтү

58(5)

38

1

28.01

Иярен күләм җөмлә

Яңа материалны үзләштерү

58(1,2),Ниг.сп

(1,2),37(3)

Схема буенча җөмлә төзү

Иярчен күләм җөмлә төзергә өйрәтү

60(3)

39

1

4.02

Иярен күләм җөмлә

Кабатлау, ныгыту

38(4,5),39(6)

Тәрҗемә итү

Иярчен күләм җөмлә төзергә өйрәтү

60(4)

40

1

7.02

Диктант

Белемнәрне гомумиләштерү


Белемнәрне тикшерү


Кагыйдә. Кабатларга


41

1

11.02

Хаталар өстендә эш

Белем күнекмәләрен камилләштерү


Кагыйдәләр.кулланып,хаталарны төзәтү


Кагыйдә. кабатларга

42

1

14.02

Иярчен җөмләләрне кабатлау

Кабатлау, ныгыту

65(2,3),105(5),

Ниг.128(20),

129(25,5-6җ.)

27(2,7җ)

Җөмлә төрләрен аеру

Җөмлә төрләрен аера белү

66(5)

43

1

18.02

Катлаулы кушма җөмләләр

Яңа материалны үзләштерү

67б,


Җөмләнең баш кисәкләрен таба белү

Катлаулы к.җ. тәрҗемә итә белү

70(6)

44

1

21.02

Катлаулы кушма җөмләләр

Кабатлау, ныгыту

72-73б.- 9

кл т.гр.

Җөмләнең баш кисәкләрен таба белү

Катлаулы к.җ. тәрҗемә итә белү

6җөм.схем.

төзергә

45

1

25.02

Синтетик иярченле кушма җөмләләрне аналитик җөмләгә әйләндерү

Яңа материалны үзләштерү

70(6),167(7).

82(2)

Җөмләләр.тәрҗемә итү.С.и.к.җ һәм а.и.к.җ. аера белү

Сөйләмдә дөрес куллану

82(1)

46

1

28.02

Иярченле кушма җөмләләрдә ияртүче теркәгечләр һәм теркәгеч сүзләр

Яңа материалны үзләштерү

75(1,2,4)

Җөмләләр.тәрҗемә итү

Сөйләмдә дөрес куллану

75б.кагыйдәне

өйрәнергә

47

1

4.03

Татар фразеологиясе

Кабатлау, ныгыту

132, 102(5), 108(5), 134(7), 169(5),131(8), 164

Фразеол.сөйләмдә куллана белү

Җөмләнең баш кисәкләрен таба белү

Тәрҗемә итәргә

48

1

7.03

Татар фразеологиясе

Кабатлау, ныгыту

133,127(14), 123(12), 119(3), 82(3), 79(6),70(5)

Фразеол.сөйләмдә куллана белү

Лексик белемнәрен киңәйтү

Ятларга

49

1

11.03

Кушма җөмләләрне кабатлау

Кабатлау, ныгыту

145(2).138

Кушма җөмләләр. төзү

Кушма җөмләләр. төзи белү

Кагыйдә. кабатларга

50

1

14.03

Диктант

Белемнәрне гомумиләштерү


Белемнәрне тикшерү


Кагыйдә. кабатларга

51

1

18.03

Хаталар өстендә эш

Белем күнекмәләрен камилләштерү


Кагыйдәләр.кулланып,хаталарны төзәтү


Кагыйдә. кабатларга

52

1

21.03

Җөмлә кисәкләрен кабатлау

Кабатлау, ныгыту

141,142 биремнәр

Синтаксик анализ ясау

Сөйләмдә дөрес куллану

138(10)

53

1

25.03

Исемнәрне кабатлау

Кабатлау, ныгыту

145,145(3), 156(2)

Төрләндер.белү,тәрҗемә итү

Сөйләмдә дөрес куллану

145б.текст килешләрне язарга,тартым

54

1

4.04

Фигыль формаларын кабатлау

Кабатлау, ныгыту

115(1), 121(7), 123(3,10), 129(2), 138(5), 142(4),

152(2-4),

Фигыль формалар. дөрес куллану

Сөйләмдә дөрес куллану

156(6), 158(3)

55


8.04

Сыйфатларны кабатлау

Кабатлау, ныгыту

115(8), 152(1,8), 156(5)

Төрләндер.белү,тәрҗемә итү

Сөйләмдә дөрес куллану

167(6)

56


11.04

Мөстәкыль эш


Ниг. 93(30)

Белемнәрне тикшерү


Кагыйдә. кабатларга

57

1

15.04

Алмашлыкларны кабатлау

Кабатлау, ныгыту

72(5), 123(9)

Алмашлыкларны табу

Сөйләмдә дөрес куллану

152(7)

58

1

18.04

Саннарны кабатлау

Кабатлау, ныгыту

110(1-3), 111(2), 115 ком.бирем, 116,117(1)

Саннарны дөрес язу, әйтү

Сөйләмдә дөрес куллану

118(2), 120

59

1

22.04

Сүзтезмәләрне кабатлау

Кабатлау, ныгыту

146(3,4), 152(6)

Сүзтезмә.

тәрҗемә итү,яс белү

Сүзтезмәләр белән җөмләләр төзү

110(4), 114(3), 124(4)

60

1

25.04

Шарт фигыльләрне кабатлау

Кабатлау, ныгыту

Ниг.122-123 б.(1-7)

Төрләндер.белү,тәрҗемә итү

Сөйләмдә дөрес куллану

154(3)

61

1

29.04

Исем фигыльләрне кабатлау

Кабатлау, ныгыту

Ниг.117б. 118-119(1-9), 70(3 ! 1-9) , 126(7)

Төрләндер.белү,тәрҗемә итү

Сөйләмдә дөрес куллану

130(6)

62

1

6.05

Сыйфат фигыльләрне кабатлау

Кабатлау, ныгыту

160(4! ), 126(8), 131(7), Ниг.161 б.

Тәрҗемә итү

Сөйләмдә дөрес куллану

142(1), 162(8-9)

63


13.05

Диктант

Белемнәрне гомумиләштерү


Белемнәрне тикшерү


Кагыйдә. кабатларга

64

1

16.05

Хаталар өстендә эш

Белем күнекмәләрен камилләштерү


Кагыйдә.кулланып,хаталарны төзәтү


Кагыйдә. кабатларга

65

1

20.05

Хәл фигыльләрне кабатлау

Кабатлау, ныгыту

Ниг. 147б., 158(2)

Х.ф. формалар. белү

Сөйләмдә дөрес куллану

158(4)

66

1

23.05

Кабатлау, йомгаклау

Кабатлау, ныгыту

72(6),

124(1,2,3)Полный текст материала Рабочая программа по курсу "Татарсткий язык" в 9 классе по учебнику Ф.С.Сафиуллиной смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен фрагмент.
Автор: Наматова Гузалия Ансаровна  Гузалия4626
01.01.2011 6 10154 879

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя
стало известно автору, войдите на сайт как пользователь
и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.А вы знали?

Интересные инструкции по ПК

Лучшие материалы сайта для вас
Оставьте отзыв к материалу:
Всего: 6
avatar
5 школа№50547 • 21:52, 11.10.2011
вы когда пояснительную записку писали на что ориентировались? положение вы не читали, как нужно оформлять пояснительную записку?
[Материал]
avatar
Вы о чем?
[Материал]
avatar
4 молодцы • 20:54, 28.02.2011
Рәхмәт! Уңышлар юлдаш булсын!
[Материал]
avatar
2 210594 • 17:13, 24.02.2011
Гузалия Ансаровна, Педсоветта татарча бүлек төзү идеясен тәкъдим итүегез өчен зур рәхмәт. Иҗади уңышлар сезгә.
[Материал]
avatar
3 Гузалия4626 • 19:27, 24.02.2011
Рәхмәт. Сезгә дә уңышлар телим.
[Материал]
avatar
1 shnuro4ek • 23:27, 11.01.2011
938
[Материал]