Презентация "Информационные технологии на уроках географии" (укр. яз.)


Слайд № 1

Сотні тисяч різноколірних цяток, які пронизують простір системи, передаючи інформацію, важливу і надважливу, цікаву і таку, що надзвичайно захоплює, а, можливо, тепле вітання з нагоди дня народження...

Так, напевно, можна представити комп'ютерну систему наший планети. І не обов'язково такиою, яка хоче захопити владу на планеті в свої руки і спричинити колапс людської цивілізації. На відміну від голлівудських режисерів, комп'ютер для мене - вірний друг і помічник.

Ми вступили в XXI століття, століття досконалих досягнень людської думки, час розвинених технологій, до яких людство довго прокладало шлях. І тепер ми повинні від всього цього відмовитися? У жодному випадку! Я, як вчитель, твердо заявляю, що комп'ютерні технології - це майбутнє освітнього процесу нового тисячоліття, це те нове джерело, яке дасть можливість наступним поколінням не тільки здобути якісну освіту, але і затишно відчувати себе в інформаційному суспільстві, адже сучасна епоха інтелектуальних технологій, різноманітних інновацій, глобалізації висуває нові цінності, нові вимоги до рівня знань, диктує свої умови життя соціуму в планетарному масштабі.

Згідно Національній доктрині розвитку освіти пріоритетним є впровадження сучасних інформаційно - комунікативних технологій у всіх освітніх галузях, що ефективно впливає на якість учбовий - виховного процесу.

Скільки разів дитина за час свого навчання в школі чує від вчителів і батьків фразу: " Потрібно добре вчитися, тому що ...". А далі - дуже переконливі, на думку дорослих, докази. Переконливі для дорослих, але не для дітей. Використання ж ІКТ розставить всі крапки над і, тому що учень чітко уявлятиме, навіщо йому дійсно потрібно вчитися. Він бачитиме реальну перспективу навчання, і готуватися до нового контенту суспільства третього тисячоліття.

Сучасний вчитель повинен йти в ногу з сучасними технологіями, а не просто чекати, що вони прийдуть до нього самі. Інформационно- комунікативні технології, оновлюючи зміст освіти, дають можливість вести ефективний пошук різноманітної інформації, використовуючи не тільки друкарські джерела, але і електронний ресурс, зокрема, Інтернет.

Слайд № 2

Китайська мудрість свідчить: "Не бійся, що не знаєш, бійся, що не навчишся".

Людині ніколи не пізно вчитися, опанвувати нове. Не бійтеся нових знань, а, навпаки прагніть до них. Прагнення до самоосвіти є відмінною рисою сучасного педагога.

Використання комп'ютерних технологій на уроках географії - це істотне оновлення змісту географічної освіти, і тому вчитель повинен бути компетентним у галузі комп'ютерних технологій: (Слайд № 3)

- знати основи інформатики;

- володіти сучасними операційними системами і текстовим редактором;

- вчитися використовувати діючи учбові комп'ютерні програми.

Слайд № 4

В рамках існуючої моделі компетенції випускника істотною проблемою є створення успішного учня, успішного випускника, вільної, творчої особистості, духовно зрілої, фізично і морально здійсненою, здібною до вирішення життєвих проблем, готовою до самооцінки, самовдосконалення і самореалізації – ось мета моєї роботи, основою якої є використання ІКТ.

З комп'ютером учні нашої школи починають знайомитися на початковому етапі навчання, і коли вони приходять в старшу школу, то вже мають певні навики роботи з комп'ютером, що істотно впливає на якість навчання.

Слайд № 5

У школі створені комфортні умови для впровадження ІКТ в учбово-виховний процес: матеріальна база школи складається з двох кабінетів, обладнанних мультимедійним устаткуванням, діють два комп'ютерні класи, що дозволяє успішно реалізувати одну з ключових проблем школи - впровадження інноваційних технологій в учебно- виховний процес. А інформаційні технології є невід'ємною частиною інноваційних.

Слайд № 6

Ще до появи технології мультимедіа експерти по маркетингу, за наслідками численних експериментів, виявили залежність між методом засвоєння матеріалу і здатністю відтворити придбані знання через якийсь час. Якщо матеріал був поданий в звуковому вигляді, то людина могла запам'ятати близько 1/4 інформації, якщо інформація була подана візуально - близько 1/3. При комбінуванні впливу ( зорового і слухового ) запам'ятовування підвищувалося до 1/2, а якщо людина залучалася до активних дій в процесі вивчення, то засвоюваність матеріалу підвищувалася до 75 %. У своїй роботі я керуюся цими даними і упевнено можу сказати, що очікувані результати виконуються, що застосування мультимедіа значно підвищує ефективність навчання. Комп'ютерне середовище дає можливість управляти учбовою діяльністю учня, його активністю.

Усім відомо, що відеоінформація може викликати певний емоційний стан у учнів, тому мультимедійна презентація підкреслює урок географії, робить його яскравим, і одночасно розвиває комунікабельні навички учнів, глибину мислення, допомагає формувати ряд компетентностей: соціальну, поликультурную, комунікативну, ділову, інформаційну. Активізуються всі види пам'яті, учбовий матеріал сприймається глибше, а отже дитина сприйматиме предмет в іншому ракурсі, в світоглядній позиції - "Мені це необхідно знати", "Це для мене дуже важливо".

Робота над створенням презентацій - дуже тривалий процес, де використовуються не тільки відомості з підручника, це своєрідний синтез з іншими науками, тобто відбувається безпосередня наочна інтеграція. Можливості трудівника - комп'ютера в створенні презентацій необмежені, це надзвичайно широке поле творчої діяльності, в якому можна творити справжні дива географічної науки.

Слайд № 7

Залучення дітей до створення презентацій - це реалізація творчих здібностей, можливостей учнів. Спілкування учня з комп'ютером допомагає йому відчувати себе не абстрактною лялькою, готовою відтворити тільки дії з певного зразка, а реалізувати свої творчі здібності, зацікавленість, бажання отримати знання і поділитися з іншими учнями власним досвідом. Також учень набуває досвіду публічного виступу, що дуже важливе для сучасної молодої людини.

Слайд № 8

Інформаційно - комунікативні технології грають важливу роль в підготовці учнів до Зовнішнього незалежного тестування. Формат тестових комп'ютерних програм дає можливість перевірити знання, навички, уміння учнів за допомогою різних видів і типів завдань, наборів тематичних і підсумкових тестів з використанням ілюстрацій, схем, діаграм, графіків, карт.

Географія - предмет, де ІКТ, особливо презентації, можна використовувати практично на кожному уроці. Моя робота на уроках географії планується за такими напрямами:

Слайд № 9

- демонстрація матеріалу;

- практична робота;

- перевірка знань;

- самостійна робота учнів.

Слайд № 10

Демонстрація матеріалу – важливий чинник уроку географії. Всі добре знають, що без карти немає географії. Ми звикли бачити вчителя географії з великою кіпою різноманітних карт. Це не завжди зручно. А уявіть маленький блискучий мультимедійний диск, в якому поміщається величезна кількість найрізноманітніших карт. Реальне технологічне диво XXI століття.

Такі карти є в наявності на дисках готового мультимедійного ресурсу, вони не вимагають великого простору для їх розміщення, кожна тема представлена необхідним комплектом карт.

На своїх уроках я частково використовую матеріали педагогічного програмного забезпечення "Географія - 6 клас". В умовах двомовної освіти цей ресурс є цікавим і корисним як для вчителя, так і для учня. Найбільше мені імпонують зображення в динаміці, які дають можливість краще зрозуміти походження або розвиток того або іншого явища. Наприклад, при вивченні теми "План місцевості. Умовні позначення" доцільним і яскравим є використання зображення віртуальної аерофотозйомки і перетворення її на план місцевості. Надзвичайно цікавою для уроків географії є серія "Золотий глобус", де на дисках подається повна, змістовна інформація про країни світу. Ця інформація містить не тільки географічні дані про країну, але і знайомить учнів з її культурними реаліями, що дає учневі можливість яскравіше уявити цю країну, здійснивши вертуальну подорож до неї. Такий матеріал зручний на уроках економічної і соціальної географії миру. При вивченні курсу "Географія материків і океанів" я використовую пізнавально - інформаційне наповнення на дисках "Чудеса природи" і "Великі творіння людей".

Але, окрім готового програмного забезпечення можна і власноруч створити мультимедійні матеріали до уроків географії, в т.ч. презентації, використовуючи програму Microsoft Power Point.

Слайд № 11-12

Мною підготовлені до практичного застосування на уроках і упроваджуються в учбовий процес презентації для 6 і 7 класів. Продовжується робота над створенням презентаційних матеріалів для 8 і 9 класів.

Слайд № 13

Можливості програми Power Point дуже широкі, окрім зображення сюди можна вносити і звук ( зробити супровід зображення своїм голосом, вставити музичні фрагменти класичної або сучасної музики, внести запис звуків природи - шум води, щебет птахів, шелестіння листя і тому подібне).

Виконання практичних робіт займає певну частину уроків географії і є невід'ємною частиною програмного матеріалу по предмету. Для виконання практичних робіт незамінним помічником є комп'ютер:

Слайд № 14

наприклад, в 6 класі, при виконанні практичної роботи № 8 "Спостереження за погодою і обробка зібраних матеріалів: складання графіка температур, діаграми хмарності і опадів, рози вітрів, опис погоди за певний період", без використання дошки і крейди, можна побудувати графік річного ходу температури, діаграму хмарності і опадів, розу вітрів.

Слайд № 15

Для перевірки знань учнів по вивченій темі я використовую електронні тести. Так вчитель звільняється від монотонної роботи - перевірки тестів, а має можливість використовувати цей час для творчої роботи.

Для мене комп’ютер – це джерело не тільки інформації, засіб моєї успішної роботи, це ніби живий організм, що породжує енергію для творчих планів, подолання труднощів, які обов’язково виникають, коли ти займаєшся творчістю і водночас інформаційно - просторовий акумулятор живильних сил, що створять успішного учня, спішну людину.

Слайд № 16

Кожного дня, коли я заходжу до класної кімнати, я радісно посміхаюсь, дивлячись на зелене вічко компютера: "Привіт! До праці!"4


Слайд 1
Використання інформаційних технологій на уроках географії презентує вчитель географії ЗОШ № 34 Загарія Ірина Володимирівна
Слайд 2
Не бійся, що не знаєш бійся, що не навчишся. Китайська мудрість
Слайд 3
Сучасний вчитель географії повинен: • знати основи інформатики; • володіти сучасними операційними системами і текстовим редактором; • вчитися використовувати чинні навчальні комп'ютерні програми.
Слайд 4
інформаційна комунікативна правова особистісна соціальна пізнавальносамоосвітня Компетентність випускника школи здоров’язберігаюча сімейно-побутова полікультурна
Слайд 5
ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗОШ №34 : • Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. • Виховання почуття патріотизму як основної риси громадянина незалежної України. • Формування соціальної та здоров’язберігаючої компетентності учня. • Наступність між початковою та основною школою.
Слайд 6
Залежність між методами усвоєння матеріалу і здатністю відтворити придбанні знання через певний час + + 1/4 информации 1/2 информации 1/3 информации 75% информации
Слайд 7
Захист учнівських проектів
Слайд 8
Робота учнів з тестами
Слайд 9
Напрямки роботи на уроках географії - демонстрація матеріалу; - практична робота; - перевірка знань; - самостійна робота учнів.
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Погода – это состояние нижнего слоя атмосферы в данное время в данной местности.
Слайд 13
Можливості програми Power Point дуже широкі, окрім зображення сюди можна вносити і звук ( зробити супровід зображення своїм голосом, вставити музичні фрагменти класичної або сучасної музики, внести запис звуків природи – шум води, щебет птахів, шелестіння листя і тому подібне).
Слайд 14
7ч +6ºC TºC +10 13ч 19ч +10ºC +8ºC Среднесуточная t Амплитуда колебания t +8 4 +8 +6 +4 +2 0 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Слайд 15
Вопрос 1 Страна, родной язык которой является самым распространенным языком в мире? A) Испания В) Великобритания C) Португалия D) Германия
Слайд 16
Привіт! До праці!
Слайд 17
Фрагмент урока в 6 классе «Вулканы»
Слайд 18
«Тайны Бермудского треугольника»

Полный текст материала Презентация "Информационные технологии на уроках географии" (укр. яз.) смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен фрагмент.
Автор: Загария ирина Владимировна  gorya4ii-led
20.12.2009 0 6336 1062

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя
стало известно автору, войдите на сайт как пользователь
и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.А вы знали?

Интересные инструкции по ПК

Лучшие материалы сайта для вас
Оставьте отзыв к материалу:
Всего: 0